Waarschuwing

Joomla\CMS\Cache\Storage\FileStorage::_deleteFolder JFolder: :verwijderen: Kan de map niet verwijderen. Pad: /home/users/thomiftp/thomaskerk.nl/cache/page

24 september 2017

Zondag  24 september is de Thomaskerk, in verband met een oecumenische dienst in Zuid, gesloten. De oecumenische dienst vindt plaats in de Oud Katholieke Kerk, Ruysdaelstraat 37 om 10.00 uur.

Deze gezamenlijke dienst van de kerken in Amsterdam Zuid wordt jaarlijks gevierd op de laatste zondag van september. Medewerking wordt verleend door Capella St. Jan uit Zutphen.

Voorgangers in deze dienst zijn:
pastoor D. Schoon, ds. J. Röselaars en ds. N.G. Scholten.

Iedereen is van harte uitgenodigd deze bijzondere viering bij te wonen.
Er is die zondag geen dienst in de Thomaskerk.

Stagiaire

Tot mijn grote vreugde zal vanaf 1 september Angeliek Knol aantreden als stagiaire in de gemeente. Zij zal tot en met november 2018 aan ons verbonden zijn. De klassieke term leervicaris is inmiddels door een nieuwe opzet van de kerkelijke opleiding verlaten maar heel veel verandert er natuurlijk niet. Zij zal parttime - voor een ander deel blijft zij als jongerenwerker aan Haarlem verbonden - kennismaken met alle aspecten van het gemeentewerk als predikant. Een bijzondere interesse heeft zij getoond in het zogenaamde publieke gezicht van de predikant. Hoe manifesteert de voorganger zich als predikant bij uitstek op het snijvlak van cultuur, politiek en theologie? Daar hoopt zij speciaal rondom de Thomaskerkgemeente, met haar kerkzaal én theater veel van te leren. Meest zichtbaar zullen natuurlijk die momenten zijn waarop zij in onze gemeente voorgaat, zo ongeveer vier keer dit jaar. Bij de gemeentelunch, zondag 17 september zal zij aanwezig zijn en zich aan ons voorstellen maar bij deze reeds: van harte welkom!

Evert Jan de Wijer

Startzondag 17 september en Gemeentelunch

Op deze zondag loopt het jaarproject 2016/2017 van de diaconie teneinde dat gewijd was aan het werk van Stichting Cybersoek en wel van hun project Wenteltrapworkshops. Stichting Cybersoek heeft diverse projecten opgezet om mensen in een achterstandssituatie op weg te helpen zelfstandig en mondig te functioneren in onze samenleving. U ontving daarover maandelijks bij de speciale collectezondagen een informatiebrief bij uw orde van dienst.
Tijdens de gemeentelunch op de startzondag hoort u wat het eindbedrag geworden is. Daarna introduceren de diakenen het nieuwe jaarproject.
Opgeven voor de gemeentelunch kan t/m 10 september via e-mail of via het papieren formulier dat u in de hal bij de rode box bij het raam ziet liggen.

Symposium Kerk, Vrouw en Verzet

Jacoba van TongerenSamen met het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands protestantisme en de Protestantse Theologische Universiteit organiseert Leerhuis Amsterdam Tenach & Evangelie een symposium over Jacoba van Tongeren (1903-1967). De aanleiding voor dit symposium is dat het in september vijftig jaar geleden is dat zij stierf.

Het thema is de betekenis van de rol van de kerk in de Tweede Wereldoorlog, met name in Amsterdam, de relatie van de kerk met het verzet en de centrale rol die Van Tongeren als vrouw speelde in verband met kerk en verzet. Zij omschreef haar rol als ‘vredeswerk in oorlogstijd’. Haar werk in de oorlog en dat van haar verzetskring is recentelijk aan de vergetelheid ontrukt door de publicatie van het boek Jacoba van Tongeren en de onbekende verzetshelden van Groep 2000 (1940-1945), geschreven door Paul van Tongeren en Trudy Admiraal.

Het volledige programma van het symposion vindt u op: https://www.hdc.vu.nl/nl/Images/UitnodigingvanTongeren_tcm215-850368.pdf . U dient u voor 1 september aan te melden bij www.hdc.vu.nl

Het symposium vindt plaats op donderdag 14 september vanaf 14.00 uur in de PThU-zaal (1E-24) op de eerste verdieping van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit.

Meer informatie over het programma van LAT&E in de Thomaskerk: Tenach & Evangelie