Stagiaire

Tot mijn grote vreugde zal vanaf 1 september Angeliek Knol aantreden als stagiaire in de gemeente. Zij zal tot en met november 2018 aan ons verbonden zijn. De klassieke term leervicaris is inmiddels door een nieuwe opzet van de kerkelijke opleiding verlaten maar heel veel verandert er natuurlijk niet. Zij zal parttime - voor een ander deel blijft zij als jongerenwerker aan Haarlem verbonden - kennismaken met alle aspecten van het gemeentewerk als predikant. Een bijzondere interesse heeft zij getoond in het zogenaamde publieke gezicht van de predikant. Hoe manifesteert de voorganger zich als predikant bij uitstek op het snijvlak van cultuur, politiek en theologie? Daar hoopt zij speciaal rondom de Thomaskerkgemeente, met haar kerkzaal én theater veel van te leren. Meest zichtbaar zullen natuurlijk die momenten zijn waarop zij in onze gemeente voorgaat, zo ongeveer vier keer dit jaar. Bij de gemeentelunch, zondag 17 september zal zij aanwezig zijn en zich aan ons voorstellen maar bij deze reeds: van harte welkom!

Evert Jan de Wijer