Startzondag 17 september en Gemeentelunch

Op deze zondag loopt het jaarproject 2016/2017 van de diaconie teneinde dat gewijd was aan het werk van Stichting Cybersoek en wel van hun project Wenteltrapworkshops. Stichting Cybersoek heeft diverse projecten opgezet om mensen in een achterstandssituatie op weg te helpen zelfstandig en mondig te functioneren in onze samenleving. U ontving daarover maandelijks bij de speciale collectezondagen een informatiebrief bij uw orde van dienst.
Tijdens de gemeentelunch op de startzondag hoort u wat het eindbedrag geworden is. Daarna introduceren de diakenen het nieuwe jaarproject.
Opgeven voor de gemeentelunch kan t/m 10 september via e-mail of via het papieren formulier dat u in de hal bij de rode box bij het raam ziet liggen.