Adventsconcert 2019

Op zaterdag 14 december bent u welkom in de Thomaskerk voor een gratis adventsconcert. De ontvangst is vanaf 15.30, het concert begint om 16.00. Het Ouverturekoor van Nieuw Vocaal Amsterdam zingt een aantal Christmas Carols, zoals ‘God rest ye merry gentlemen’. Daarna zingen we met elkaar Engelse en Nederlandse kerstklassiekers. Na afloop wordt u getrakteerd op warme chocolademelk en glühwein.

adventsconcert 2019

Nacht van de Bijbel 2019

Nacht van de Bijbel: het Boek en de schrijvers

2019NdB

De bijbel is het Boek der boeken. Alles zit erin: het profetisch protest, het zoete minnedicht, het gelaten cynisme en de dankbaarheid voor het bestaan. Wat vinden moderne schrijvers er eigenlijk van? Met welk genre van de bijbel voelen zij zich verwant? Of ergeren zij zich er juist aan?

Ontdek de verwantschap van oude en nieuwe verhalen tijdens deze literaire avond met gasten Vonne van der Meer, Arie Storm, Jamal Ouariachi en Anke Kranendonk (lees hieronder meer informatie over de gasten). De presentatie wordt verzorgd door Wilfred Scholten en Evert Jan de Wijer.

Tijdstip: vr. 15 november, 19.30
Locatie: ThomasTheater, Prinses Irenestraat 36, Amsterdam
Kaarten: € 10,-. Hapje & drankje inbegrepen. Kaarten via ThomasOpen.nl

Gasten:

20191115 Meer Vonne van der C AnnaleenLouwes kleur

Vonne van der Meer bouwde een indrukwekkend oeuvre op. Haar werk bevat onvergetelijke personages, die verwikkeld raken in herkenbare maar nooit voorspelbare situaties. Door haar lichte toon, juist waar het om grote kwesties gaat, is zij een unieke stem in de Nederlandse literatuur. In maart 2019 verscheen haar roman Vindeling.

 

 

20191115 Arie Storm fotograaf Irwan Droog

Arie Storm is literatuurrecensent en schrijver. Eerder dit jaar publiceerde hij het essay Het horrortheater van de Nederlandse literatuur. Het Nederlandse boekenvak noemde hij in een interview kinderachtig, commercieel en opportunistisch. De profetische woede van Storm ontspringt juist aan een grote liefde voor lezen en literatuur.

 

 

20191115 Ouariachi Jamal c Arnout Hulskamp RV

Jamal Ouariachi is naar eigen zeggen een witte, heteroseksuele Marokkaanse Nederlander. Hij schreef vier romans en daarnaast verhalen, artikelen en polemieken voor landelijke bladen. Afgelopen zomer had hij een column in Trouw en eind oktober 2019 verschijnt zijn nieuwe roman Herfstdraad.

 

 

20191115 Anke Kranendonk halfHadewych Veys

Anke Kranendonk heeft maar liefst honderd titels op haar naam staan. Ze maakte furore als kinderboekenauteur maar schrijft inmiddels voor alle leeftijden. In 2015 verscheen haar roman Altijd vrolijk, over een meisje dat opgroeit in een gezin dat zich volledig heeft gewijd aan het geloof in God.

 

 

 

Vacature interim facilitair manager

De Thomaskerkgemeente is een actieve gemeente, gehuisvest in de Thomaskerk in Amsterdam Zuid. In dit bijzondere gebouw vinden gemeentelijke activiteiten plaats, waaronder de zondagse eredienst. Daarnaast wordt de Thomaskerk intensief door andere partijen gebruikt, die hiervoor ruimtes huren. En in het Thomastheater vinden met enige regelmaat culturele programma’s plaats. De Thomaskerkgemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk Amsterdam.

Onder de titel De Thomas is de Thomaskerkgemeente bezig met een uitbreiding en professionalisering van het programma-aanbod. Een programmamaker is aangesteld om deze vernieuwing concreet vorm te geven. Het project De Thomas vraagt vervolgens aanpassingen in de organisatie, dienstverlening en beheer van het gebouw in de toekomst.

Op dit moment is de bedrijfsvoering in de Thomaskerk grotendeels in handen van de koster-beheerder, die daarbij ondersteund wordt door een team van twee professionele hulpkosters en vijf vrijwilligers. Recent is hij uitgevallen waardoor een urgente noodzaak is ontstaan een interim-kracht aan te stellen die zowel zorg draagt voor de lopende werkzaamheden als aan de slag gaat met de noodzakelijke veranderingen vanwege het project De Thomas.

Om deze redenen is de Thomaskerkgemeente op zoek naar een
Interim facilitair manager
voor twee tot drie dagen per week

De functie kent twee hoofdtaken:
1. Zorgdragen voor de continuïteit van werkzaamheden door het:
a. leiding geven aan hulpkosters en vrijwilligers en beheer gebouw;
b. zorg dragen voor de verhuur van de diverse ruimten;
c. uitvoeren van beheerwerkzaamheden en het bieden van een gastvrije omgeving

2. Inventariseren huidige werkprocessen en doen van aanbevelingen voor aanpassingen c.q. verbeteringen met het oog op het project De Thomas.

Van de functionaris wordt verwacht dat hij/zij zorg draagt voor een excellente uitvoering van de taken, optreedt als goede gastheer/vrouw, zelfstandig het werk organiseert en uitvoert, gevoel heeft voor de kerkelijke omgeving en de doelen van de Thomaskerkgemeente/de Thomas en alle ondersteunende bedrijfsprocessen uitvoert conform de instructie en binnen de gestelde (kwaliteits-)eisen.

Functie-eisen
• Vaktechnische kennis, van belang voor de functie;
• Leidinggevende vaardigheden;
• Affiniteit met en/of afkomstig uit de doelgroep binnen de Thomaskerk en De Thomas
• Gastvrije opstelling;
• Uitstekende communicatieve vaardigheden;
• Zakelijk inzicht en zakelijke opstelling;
• Bereidheid incidentele werkzaamheden te verrichten en in voorkomende gevallen in te springen bij ad hoc situaties;

Gedacht wordt aan een zzp-er, betaald op declaratiebasis en in principe voor een periode van drie maanden., één en ander afhankelijk van de re-integratie van de koster-beheerder.
Sollicitaties gaarne richten aan Leo Endedijk, voorzitter kerkrentmeesters, , tel. 06-51991550. Bij hem is een uitvoerige functiebeschrijving op te vragen.