ThomasThee 2020

Woensdag 8 januari 2020 is er weer ThomasThee. De komende maanden, tot aan de zomer, organiseren we een keer per maand de ThomasThee, elke eerste woensdag van de maand. Het bezoekersaantal loopt terug en ook het aantal theeschenkers. Bij wijze van proef gaan we dus terug naar een keer per maand.

Adventsconcert 2019

Op zaterdag 14 december bent u welkom in de Thomaskerk voor een gratis adventsconcert. De ontvangst is vanaf 15.30, het concert begint om 16.00. Het Ouverturekoor van Nieuw Vocaal Amsterdam zingt een aantal Christmas Carols, zoals ‘God rest ye merry gentlemen’. Daarna zingen we met elkaar Engelse en Nederlandse kerstklassiekers. Na afloop wordt u getrakteerd op warme chocolademelk en glühwein.

adventsconcert 2019

Update programmamaker

Beste mensen,

Helaas is het niet gelukt u de 22e december persoonlijk te zien, omdat ik ziek was. Deze ontmoeting houdt u tegoed; daarover binnenkort meer.

In december zijn er een aantal nieuwe mensen betrokken bij ons project ‘De Thomas’. Deze extra hulp kunnen we goed gebruiken! Om de afwezigheid van de koster te compenseren hebben we een interim facilitair manager aangetrokken, Marjolein Aldus. Zij zal ons de komende maanden versterken en ook meedenken over de facilitaire ondersteuning van De Thomas. Wat kan er op dat vlak nog anders? Wat is snel te realiseren, en wat moet wellicht op de lange baan geschoven worden?

Daarnaast ondersteunt Vera Donkers me een aantal uur in de week bij de ontwikkeling van de communicatie. Vera heeft communicatie gestudeerd en is nu freelance communicatiespecialist, o.a. bij de Rabobank (Amsterdam&Co) en voor 10.000 Hours. Ze schrijft voor De Thomas mee aan de communicatiestrategie, denkt mee over website & huisstijl en zal straks diverse communicatie-uitingen verzorgen.

Ten slotte zet Quirine van Asperen de Boer zich in als vrijwillige ‘senior programma-adviseur’. Met haar ervaring bij TEDxAmsterdam, haar opleiding aan de Academie voor Geesteswetenschappen en de internationale loopbaan die ze heeft gehad zullen we veel aan haar hebben. Quirine is geen vreemde in de Thomaskerk. Haar moeder, Pauline van Asperen de Boer- de Raadt, zat indertijd in de bouwcommissie. Zelf is ze in de Thomas getrouwd, door
Ds. Oberman.

Komende maand zullen we met ds. Evert Jan de Wijer de programmering verder in de steigers zetten en de nieuwe website zal worden gemaakt. Ook gaan we deze maand gesprekken voeren met de beoogde doelgroepen, om de programma’s aan te scherpen.

Voor mijzelf persoonlijk is dit een bijzondere periode. Op het moment van schrijven zit ik tussen de verhuisdozen, want op 6 januari verhuizen wij van Lexmond naar Utrecht. Daar wordt mijn man predikant van de Domkerk. Kortom: zowel professioneel als persoonlijk wordt januari een enerverende en veelzijdige maand. Ik zie u snel!

Hartelijke groet,

Janneke van der Veer

 

PS Volgt u De Thomas al op social media? Vind De Thomas op Facebook, Instagram en Twitter via: @DeThomas020

Vacature interim facilitair manager

De Thomaskerkgemeente is een actieve gemeente, gehuisvest in de Thomaskerk in Amsterdam Zuid. In dit bijzondere gebouw vinden gemeentelijke activiteiten plaats, waaronder de zondagse eredienst. Daarnaast wordt de Thomaskerk intensief door andere partijen gebruikt, die hiervoor ruimtes huren. En in het Thomastheater vinden met enige regelmaat culturele programma’s plaats. De Thomaskerkgemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk Amsterdam.

Onder de titel De Thomas is de Thomaskerkgemeente bezig met een uitbreiding en professionalisering van het programma-aanbod. Een programmamaker is aangesteld om deze vernieuwing concreet vorm te geven. Het project De Thomas vraagt vervolgens aanpassingen in de organisatie, dienstverlening en beheer van het gebouw in de toekomst.

Op dit moment is de bedrijfsvoering in de Thomaskerk grotendeels in handen van de koster-beheerder, die daarbij ondersteund wordt door een team van twee professionele hulpkosters en vijf vrijwilligers. Recent is hij uitgevallen waardoor een urgente noodzaak is ontstaan een interim-kracht aan te stellen die zowel zorg draagt voor de lopende werkzaamheden als aan de slag gaat met de noodzakelijke veranderingen vanwege het project De Thomas.

Om deze redenen is de Thomaskerkgemeente op zoek naar een
Interim facilitair manager
voor twee tot drie dagen per week

De functie kent twee hoofdtaken:
1. Zorgdragen voor de continuïteit van werkzaamheden door het:
a. leiding geven aan hulpkosters en vrijwilligers en beheer gebouw;
b. zorg dragen voor de verhuur van de diverse ruimten;
c. uitvoeren van beheerwerkzaamheden en het bieden van een gastvrije omgeving

2. Inventariseren huidige werkprocessen en doen van aanbevelingen voor aanpassingen c.q. verbeteringen met het oog op het project De Thomas.

Van de functionaris wordt verwacht dat hij/zij zorg draagt voor een excellente uitvoering van de taken, optreedt als goede gastheer/vrouw, zelfstandig het werk organiseert en uitvoert, gevoel heeft voor de kerkelijke omgeving en de doelen van de Thomaskerkgemeente/de Thomas en alle ondersteunende bedrijfsprocessen uitvoert conform de instructie en binnen de gestelde (kwaliteits-)eisen.

Functie-eisen
• Vaktechnische kennis, van belang voor de functie;
• Leidinggevende vaardigheden;
• Affiniteit met en/of afkomstig uit de doelgroep binnen de Thomaskerk en De Thomas
• Gastvrije opstelling;
• Uitstekende communicatieve vaardigheden;
• Zakelijk inzicht en zakelijke opstelling;
• Bereidheid incidentele werkzaamheden te verrichten en in voorkomende gevallen in te springen bij ad hoc situaties;

Gedacht wordt aan een zzp-er, betaald op declaratiebasis en in principe voor een periode van drie maanden., één en ander afhankelijk van de re-integratie van de koster-beheerder.
Sollicitaties gaarne richten aan Leo Endedijk, voorzitter kerkrentmeesters, , tel. 06-51991550. Bij hem is een uitvoerige functiebeschrijving op te vragen.