sociale kruidenier


Op zondag 7 juli houden wij in de Thomaskerk een inzameling van non-food en lang houdbare producten voor ons diaconale doel van dit jaar, de Sociale Kruidenier..

De Sociale Kruidenier is een supermarkt en ontmoetingsplek voor Amsterdammers met een krappe beurs. Klanten kunnen kiezen waar zij behoefte aan hebben. Daarnaast is de Sociale Kruidenier een ontmoetingsplek waar mensen terecht kunnen voor een kop koffie, een luisterend oor of laagdrempelig financieel advies.

Er is behoefte aan de volgende producten:

Wasmiddel en afwasmiddel

Koffie (oplos/pads)

Conserven (groente/tonijn)

Luiers maat 4 / 5 / 6

Zonnebloem- of olijfolie

Vuilniszakken

Mogen we op u rekenen? Alvast bedankt voor uw donatie!

Bericht van de diakonie

Als jaarlijks diaconaal doel hebben wij voor het seizoen 2018/2019 gekozen voor de Sociale Kruidenier. De Sociale Kruidenier is een supermarkt en ontmoetingsplek voor Amsterdammers met een krappe beurs. Tijdens de maandelijkse collecte wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Sociale Kruidenier door een inlegvel in de orde van dienst. Naast de collectes ontvangen wij ook giften voor dit doel. Dit heeft geresulteerd in een bedrag van € 2.176,56 over het eerste half jaar. Tevens hebben wij in februari een inzameling van lang houdbare producten gehouden, hetgeen tot 6 volle kratten met houdbare producten heeft geleid die in de winkel worden verkocht tegen een sterk gereduceerde prijs. De producten zijn een aanvulling op het voedselpakket en keuzevrijheid staat hierbij centraal: klanten kiezen zelf aan welke producten zij behoefte hebben. De opbrengst wordt gebruikt om weer nieuwe producten aan te schaffen voor in de winkel. De diaconie is van plan om in de zomer een tweede inzameling van producten te organiseren. Wij stellen u hiervan vooraf op de hoogte met een boodschappenbriefje.

De diaconie heeft uw hulp hard nodig. Meld u aan als u bereid bent om hand- en spandiensten te verrichten. Wij houden u via het Maandbericht op de hoogte van onze activiteiten waarbij we extra hulp kunnen gebruiken. Wij zoeken nu al extra mensen voor de ThomasThee en iemand die het leuk vindt om het rooster te maken voor de ThomasThee.

Zomerdiensten 2019

Dit jaar gaan de kerken uit Zuid, de Oranjekerk, de Thomaskerk en de Willem de Zwijgerkerk, opnieuw bij elkaar op bezoek. We kerken in één kerkgebouw, de andere kerken zijn die zondagen gesloten. In deze zes zomerdiensten gaat het over het Bijbelboek Richteren. De verhalen uit dit boek gaan vooraf aan de verhalen over David, die dit jaar in de herfst op het leesrooster staan.

7 juli 10.30 uur Drs. A. van Heusden, boekentafel

14 juli 10.00 uur Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14,
Drs. D. Vonk over Gideon

21 juli 10.30 uur Thomaskerk
Ds. E.J. de Wijer over Ehud

28 juli 10.00 uur Oranjekerk, 2e Van der Helststraat 1-3
Ds. J. Heuvelink

4 augustus 10.00 uur Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14
Drs. H. van Dorssen over Debora

11 augustus 10.30 uur Thomaskerk
Ds. E.J. de Wijer over Jefta

18 augustus 10.00 uur Oranjekerk, 2e Van der Helststraat 1-3
Ds. W. Elhorst over Simson

25 augustus 10.30 uur Ds. E.J. de Wijer

Pinksteren 2019

Op Eerste Pinksterdag, zondag 9 juni, wordt in de ochtendviering van de Thomaskerk te Amsterdam, die om 10.30u begint, de cantate 'Jauchzet Gott in allen Landen' BWV 51 van Johann Sebastian Bach (1685-1750) uitgevoerd. Bach schreef deze solocantate voor sopraan met een virtuoze partij voor de trompet. Een feestelijke cantate voor een kerkelijke hoogtijdag als Pinksteren. U bent bij dezen van harte uitgenodigd deze tweede cantatedienst van de Thomaskerk te Amsterdam bij te wonen.

De uitvoerenden zijn Petra Stoute (sopraan), ensemble Gardino Musicale en ondergetekende bespeelt het orgel. Voorganger in deze dienst is Evert Jan de Wijer.

De cantatedienst wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van de Thomas. Het is de bedoeling dat er vier keer per jaar cantatediensten zullen worden georganiseerd.
Meer informatie over de Thomaskerk vindt u op www.thomaskerk.nl.


Op zondag is het parkeren rondom de kerk gratis. In het weekend van 9 juni zijn er ongelukkigerwijs werkzaamheden aan de ring A10 en wordt er aan het spoor rond Amsterdam Zuid gewerkt. De metroverbinding via de Noord-Zuidlijn is wel open.