Bericht van de diakonie

Als jaarlijks diaconaal doel hebben wij voor het seizoen 2018/2019 gekozen voor de Sociale Kruidenier. De Sociale Kruidenier is een supermarkt en ontmoetingsplek voor Amsterdammers met een krappe beurs. Tijdens de maandelijkse collecte wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Sociale Kruidenier door een inlegvel in de orde van dienst. Naast de collectes ontvangen wij ook giften voor dit doel. Dit heeft geresulteerd in een bedrag van € 2.176,56 over het eerste half jaar. Tevens hebben wij in februari een inzameling van lang houdbare producten gehouden, hetgeen tot 6 volle kratten met houdbare producten heeft geleid die in de winkel worden verkocht tegen een sterk gereduceerde prijs. De producten zijn een aanvulling op het voedselpakket en keuzevrijheid staat hierbij centraal: klanten kiezen zelf aan welke producten zij behoefte hebben. De opbrengst wordt gebruikt om weer nieuwe producten aan te schaffen voor in de winkel. De diaconie is van plan om in de zomer een tweede inzameling van producten te organiseren. Wij stellen u hiervan vooraf op de hoogte met een boodschappenbriefje.

De diaconie heeft uw hulp hard nodig. Meld u aan als u bereid bent om hand- en spandiensten te verrichten. Wij houden u via het Maandbericht op de hoogte van onze activiteiten waarbij we extra hulp kunnen gebruiken. Wij zoeken nu al extra mensen voor de ThomasThee en iemand die het leuk vindt om het rooster te maken voor de ThomasThee.

Vacature

Programma- en communicatiemedewerker gezocht

Veel mensen en groepen weten de Thomaskerk al te vinden. Dat is mooi want vanouds heeft de Thomaskerk een huis willen zijn waar mensen elkaar ontmoeten rondom woorden en gebeurtenissen die te denken geven en waarmee je verder kan. Maar tot dusver gebeurde dat nogal willekeurig en vooral naar aanleiding van wat zich zoal aandient. Op zichzelf begrijpelijk - de gemeente heeft het al druk genoeg met haar eigen voortbestaan - maar ook wel jammer. De unieke situatie van een kerk die zo prachtig is gebouwd in combinatie met een mooi en intiem theater, vraagt om een professionele invulling van haar aanbod. Dat kunnen wij niet alleen en eigenlijk moet dat ook niet. Dat vraagt om iemand die een frisse blik heeft, van aanpakken houdt en heel goed weet wat er in de samenleving aan de orde is. Waar behoefte aan is en dat in gesprek brengt met de oude bronnen waaraan de gemeente zich voedt. Dan wordt het spannend!

Het verheugt ons zeer dat de Protestantse kerk van Amsterdam ons de mogelijkheid geeft om voor een klein jaar iemand aan te trekken die dat programma vorm zal geven. De vacaturetekst vindt u hieronder. Wij denken en hopen dat hiermee leven in de brouwerij komt. Het zal de gemeente goed doen en wie weet, de samenleving ook. In ieder geval werken wij aan een goed huis waar mensen op adem en op verhaal kunnen komen. En als dat ons lukken zal, is dat al heel wat!

pdfVacature programma- en communicatiemedewerker voor De Thomas

Pinksteren 2019

Op Eerste Pinksterdag, zondag 9 juni, wordt in de ochtendviering van de Thomaskerk te Amsterdam, die om 10.30u begint, de cantate 'Jauchzet Gott in allen Landen' BWV 51 van Johann Sebastian Bach (1685-1750) uitgevoerd. Bach schreef deze solocantate voor sopraan met een virtuoze partij voor de trompet. Een feestelijke cantate voor een kerkelijke hoogtijdag als Pinksteren. U bent bij dezen van harte uitgenodigd deze tweede cantatedienst van de Thomaskerk te Amsterdam bij te wonen.

De uitvoerenden zijn Petra Stoute (sopraan), ensemble Gardino Musicale en ondergetekende bespeelt het orgel. Voorganger in deze dienst is Evert Jan de Wijer.

De cantatedienst wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van de Thomas. Het is de bedoeling dat er vier keer per jaar cantatediensten zullen worden georganiseerd.
Meer informatie over de Thomaskerk vindt u op www.thomaskerk.nl.


Op zondag is het parkeren rondom de kerk gratis. In het weekend van 9 juni zijn er ongelukkigerwijs werkzaamheden aan de ring A10 en wordt er aan het spoor rond Amsterdam Zuid gewerkt. De metroverbinding via de Noord-Zuidlijn is wel open.