Actie Kerkbalans 2018

Van de Kerkrentmeesters
Actie Kerkbalans 2018: ‘Geef voor je kerk’

actie kerkbalans 2018

Eind januari is de post van Actie Kerkbalans weer op uw deurmat gevallen in de vorm van een brief, een flyer en een serviceformulier. Met deze actie vragen wij u uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan onze wijkkerk te doneren. Uw bijdrage gaat niet in een grote stedelijke pot maar is volledig bestemd voor onze wijkkerk. Al die bijdragen vormen de financiële basis onder het werk van onze kerk.
Doet u weer mee?

Wij krijgen als kerk geen subsidie om ons gemeenteleven vorm te geven, de kosten dragen wij zelf, als gemeenteleden samen. Ook in het nieuwe jaar willen we van betekenis zijn: voor onze gemeenteleden, voor de buurt, voor mensen die op zoek zijn naar inhoud en zingeving. Die willen we beter bereiken. In de flyer bij de brief vertellen een paar van onze leden wat zij in onze kerk vinden. Uw bijdrage wordt o.a. besteed aan pastoraat en erediensten.

Voor velen is het onduidelijk wat de kerk nu concreet van hen vraagt om bij te dragen. Daarom geeft de flyer informatie over de richtlijn die wij hanteren voor de jaarlijkse bijdrage. Maar wij kunnen natuurlijk niet in uw ‘portemonnee’ kijken. Daarom geldt: ook kleine bijdragen zijn van harte welkom en helpen mee. Uw bijdrage is zeer welkom op IBAN-nr. NL35 FVLB 0635 8012 13 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam o.v.v. ‘Actie Kerkbalans 2018’. Mogen wij ook dit jaar op u rekenen?

Goed om te weten: de bijdrage aan Actie Kerkbalans is fiscaal aftrekbaar als het totaal van de giften hoger is dan 1% van uw belastbaar inkomen. Als u van uw bijdrage een periodieke schenking maakt, kan het belastingvoordeel oplopen tot ruim 50 procent. Interesse? Kijk dan op www.protestantsamsterdam.nl/kerkbalans of bel met de financiële afdeling van het kerkelijk bureau via tel. (020) 53 53 700. Hartelijke dank voor uw betrokkenheid en steun!