Nieuwe ouderling

Uit de kerkenraad
Een korte kennismaking met Kees den Blanken

Kees den Blanken werd 64 jaar geleden geboren in Woerden. Op 21 januari jl. werd hij bevestigd als ouderling- kerkrentmeester. Sinds 3 jaar woont hij met zijn echtgenote Nicole Visée weer in Amsterdam en hoort hij de klokken van de Thomaskerk. In de tachtiger jaren hoorde hij de klokken van de Wester, en nadien klokken in Eindhoven, Brussel, Haren en Arnhem.

Nu de kinderen het huis uit zijn – en alle drie ook in Amsterdam wonen – en het fijne huis in Arnhem te groot geworden was genieten ze weer van Amsterdam. Abonnementen op Concertgebouw en Opera hier waren er ook al toen er nog in Arnhem werd gewoond, dus stad en cultuur zijn goed bekend. Maar de Thomaskerk en haar gemeenschap zijn een nieuwe, fijne ontdekking. “Eeuwige waarden in tijdelijke vormen. Oude verhalen in moderniteit. Mensen, vermoedens, daden en hopen. Dichters, denkers, duwers en doeners. In glanzen van licht over golven van steen en vloeren van zand. Voedselpakketten voor daklozen. Biddend en gelovend dat beter kan. En koffie toe. Voor allen” schreef Kees in de brochure voor de actie Kerkbalans. “Ik wil me graag inzetten om gemeenschap en huis voor velen vol zin en betekenis te kunnen laten zijn” besluit hij deze korte kennismaking.