Bijbeltafel David

Parallel aan het leesrooster van de kerken, waar de Davidsverhalen centraal staan, zal ds. Evert Jan de Wijer een Bijbeltafel over deze verhalen verzorgen. U bent van harte welkom op de achtereenvolgende woensdagavonden 18 en 25 september en 2 oktober, steeds vanaf 20.00 uur. Een klein berichtje van opgave volstaat.
Evert Jan de Wijer, 06 37321474,