Diaconie 2019

Adventsmaaltijd
De diaconie heeft jarenlang de Adventsmaaltijd georganiseerd met als diaconaal doel een collecte voor het Zeemanshuis en cadeaus voor de zeevarenden. Totdat het moment steeds scherper in beeld komt dat het tijd wordt om de bakens eens te verzetten. Tijd voor iets anders, een andere aankleding, een andere invulling.
We zijn druk bezig met nieuwe plannen en vertellen in het volgende maandbericht wat er is besloten.

Natuurlijk laten wij het Zeemanshuis niet in de steek. Wij hebben vroegtijdig onze plannen besproken met betrokkenen van het Zeemanshuis en de kerkenraad, die hiermee instemde. Wij hebben als diaconie voor de komende jaren onze financiƫle steun toegezegd zodat het Zeemanshuis voor een warm onthaal van de zeevarenden kan blijven zorgen namens de Thomaskerkgemeente.

Vrijwilligers gevraagd
De diaconie wil graag een diaconaal team vormen van vrijwilligers die wel af en toe iets willen doen, maar niet meteen in de kerkenraad zitting willen nemen. Dat betekent wel een overlegmoment voor als zich een activiteit aandient om op die manier snel en efficiƫnt taken te kunnen verdelen. Eerste overleg diaconaal team: 6 november 14.00 uur in de Thomas
Wilt u meehelpen? Van harte welkom! Aanmelden kan via
De diaconie houdt u via het Maandbericht op de hoogte.