Diaconie 2019

Adventsmaaltijd
De diaconie heeft jarenlang de Adventsmaaltijd georganiseerd met als diaconaal doel een collecte voor het Zeemanshuis en cadeaus voor de zeevarenden. Totdat het moment steeds scherper in beeld komt dat het tijd wordt om de bakens eens te verzetten. Tijd voor iets anders, een andere aankleding, een andere invulling.
We zijn druk bezig met nieuwe plannen en vertellen in het volgende maandbericht wat er is besloten.

Natuurlijk laten wij het Zeemanshuis niet in de steek. Wij hebben vroegtijdig onze plannen besproken met betrokkenen van het Zeemanshuis en de kerkenraad, die hiermee instemde. Wij hebben als diaconie voor de komende jaren onze financiële steun toegezegd zodat het Zeemanshuis voor een warm onthaal van de zeevarenden kan blijven zorgen namens de Thomaskerkgemeente.

Vrijwilligers gevraagd
De diaconie wil graag een diaconaal team vormen van vrijwilligers die wel af en toe iets willen doen, maar niet meteen in de kerkenraad zitting willen nemen. Dat betekent wel een overlegmoment voor als zich een activiteit aandient om op die manier snel en efficiënt taken te kunnen verdelen. Eerste overleg diaconaal team: 6 november 14.00 uur in de Thomas
Wilt u meehelpen? Van harte welkom! Aanmelden kan via
De diaconie houdt u via het Maandbericht op de hoogte.

Adventsontmoeting Thomas: Kinderkoor Nieuw Vocaal Amsterdam zingt Christmas Carols
Zaterdag 14 december zingt een speciaal voor de Thomas samengesteld kinderkoor van NVA Christmas Carols in de kerkzaal. Natuurlijk krijgt u zelf ook de kans om mee te zingen. Wij ontvangen u graag vanaf 15.30 uur in de hal waarna we ons rond 16.00 uur naar de kerkzaal begeven. Na het concert bent u weer van harte welkom in de hal voor een hartverwarmend drankje.

Tulip Garden
Zoals u weet, is het jaarproject van de diaconie dit jaar Tulip Garden van de Stichting Derde Wereld Hulp. Tulip Garden is een weeshuis in India dat gerund wordt door een Nederlands echtpaar en een lokale staf. Op 8 december collecteren we weer voor dit project. Een gehandicapt meisje van Tulip Garden, Gowcha, maakt elk jaar Paas- en Kerstkaarten. U kunt deze handgemaakte kaarten kopen na de dienst op 8 december (zolang de voorraad strekt…!).