Diaconie 2020

Terugblik Adventsconcert
Het goot van de regen en er waaide een stormachtige wind, zaterdagmiddag 14 december 2019. Toch trotseerden zo’n honderd bezoekers weer en wind om bij het Adventsconcert aanwezig te zijn. Het Ouverturekoor van Nieuw Vocaal Amsterdam onder leiding van Joost van Velzen en met begeleiding van Harmen Trimp zong Christmas Carols; het was een prachtige voorbereiding op de naderende Kerst.

Het Zeemanshuis heeft in november een gift van de Thomaskerk ontvangen zodat ook dit jaar de zeevarenden op kerstavond een warm welkom wachtte in het Zeemanshuis. We blijven de contacten onderhouden.

Tulip Garden
Ons diaconale jaarproject heeft met de kaartverkoop 47 euro opgebracht. Ook ontvingen we, behalve de zelfgemaakte kaart (op het prikbord), ook nog per post een kerstkaart van de Stichting Derde Wereld Hulp waaronder Tulip Garden valt. Daarnaast kwamen er per mail zo’n twintig foto’s binnen van het kerstfeest in Tulip Garden: ook daar herders en schapen, engelen en wijzen uit het Oosten. Bij de volgende collecte, op zondag 12 januari, kunt u foto’s zien op de bijlage bij de orde van dienst.