Even Voorstellen

Graag stel ik, Roeleke Vunderink, mij als nieuw kerkenraadslid aan u voor. Op de vraag om toe te treden tot de kerkenraad om mee te helpen met het besturen van de Thomaskerk en de ontwikkeling van het toekomstperspectief, ben ik heel graag ingegaan. Hierin komen mijn persoonlijke belangstelling en ervaring die ik vanuit mijn werk meebreng, goed samen. Iets over mijn achtergrond: ik heb politicologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit en heb tijdens en na mijn studie als journalist en communicatieadviseur gewerkt. Daarna heb ik twee managementfuncties vervuld bij de woningcorporaties De Alliantie en Ymere, op klant, technisch en marktgebied. In 2007 keerde ik weer terug naar de VU waar ik secretaris van het College van Bestuur werd, van de Raad van Toezicht VU-VUmc en van de VU-Vereniging. In 2016 heb ik de overstap gemaakt naar Berenschot, waar ik nu als consultant werk aan bestuurlijke vraagstukken bij overheden, brancheverenigingen en universiteiten.

Naast mijn werk vervul en vervulde ik nevenwerkzaamheden, zoals toezichthouder bij onderwijsorganisaties in het VO en PO en lid van een commissie governancecode woningcorporaties.

Ik ben getrouwd met Emile, met twee kinderen en een kleinzoon hebben wij een gelukkig bestaan. Geboren in Amstelveen heb ik vanaf mijn studie in Amsterdam gewoond, op vele plekken, van een kraakpand tot nu ons fijne huis even over het bruggetje over het Zuideramstelkanaal. Wij wandelen veel in Amsterdam en zijn verknocht aan deze stad, vooral architectuur en stedenbouw trekt ons zeer.

In de periode dat ik in Amsterdam-Noord woonde, tot 2005, ben ik eerst scriba en later voorzitter geweest van de kerkenraad van de Samen-op-Weggemeente in Landsmeer. Vanuit een gereformeerd gezin komend ben ik al vroeg in aanraking gekomen – via de Bankraskerk in Amstelveen – met het naar elkaar toe bewegen van gereformeerd en hervormd; in Landsmeer was het proces van samengaan emotioneel maar ook zakelijk niet altijd even makkelijk. Daarbij speelde mee dat één kerkgebouw afgestoten moest worden, wat natuurlijk veel gevoelens met zich meebracht. Het is bijzonder dat beide kerkgemeenten erin zijn geslaagd dit tot stand te brengen en gezamenlijk ook nu een bloeiende gemeenschap vormen.

Bij de Thomaskerk heb ik in de kerkenraad de functie van voorzitter van de stuurgroep van De Thomas, waar we samen met de programmamaker Janneke van der Veer werken aan het versterken van het activiteitenprogramma en de communicatie en daarmee belangrijke stappen zetten in de vernieuwing.

Met het prachtige kerkgebouw en de plaats in Amsterdam-Zuid zijn er veel mogelijkheden om die vernieuwing vorm te geven, vooruit te kijken en te behouden wat waardevol is. Ik werk daaraan graag mee en hoop met velen van u hierin samen te werken.