Bezinning kerkenraad vervolg

Bezinning kerkenraad

Onlangs heeft de kerkenraad van de Thomaskerk een vervolg gegeven aan hun bezinningsdag die zij vorig jaar januari in de Nieuwe Kerk hield. Het idee was om nu eens heel praktisch stil te staan bij wat het betekent om de gemeente te zijn die wij willen zijn. Ook in een nieuwe samenstelling (niet onbelangrijk!) kon de kerkenraad zich goed vinden in de toen geformuleerde stelling dat de Thomasgemeente een plek is waar in vieren, leren en dienen onze actualiteit geplaatst wordt in bijbels perspectief.

Dit keer in een bekende maar niet gebruikelijke setting – geschaard rondom de grote tafel van de Maranathakerk in de predikantskamer – en onder het genot van voortreffelijke soep en quiche, stelde de kerkenraad vast dat wat er in dit huis gebeurt, een groter podium verdient dan het op dit moment heeft. Met name omdat de kerkenraad ervan overtuigd is dat juist de actuele relevantie van het bijbelse verhaal, zoals dat in alle activiteiten van de kerk steeds weer gezocht wordt, zeker ook zeggingskracht heeft voor mensen die niet in de directe omgeving van de gemeente verkeren. Veel, zo niet alle prioriteiten die wij die avond als kerkenraad formuleerden, hadden dan ook te maken met de relatie, ook in fysieke zin, van de kerk met de wereld en de omgeving om haar heen.

Zo blijft er het streven – al zal dat wat langere adem nodig hebben – om het vooraanzicht van de kerk toegankelijker en transparanter te maken ten opzichte van de straat. Maar ook werd gewezen op de mogelijkheid om bij beter weer, ThomasThee eens in de tuin te houden, als open uitnodiging aan de buurt om daaraan deel te nemen.

Veel ideeën hadden te maken met de mogelijkheid kinderen meer te betrekken bij onze activiteiten, waarvan afgelopen adventsmaaltijd al een voorbeeld was. Maar ook door bijvoorbeeld een jeugdversie te organiseren van ThomasBoek en ThomasFilm op de middag.

Het grote belang van de Nacht van de Bijbel werd nog eens benadrukt en de sterke wil van de kerkenraad om daarmee door te gaan. Maar ook aan bescheidener edities daarvan wordt nagedacht, in samenwerking met andere kerken. Anderen wilden ook graag nadenken over de mogelijkheid om kleinere theaterproducties naar het theater te halen, of tryouts.

En het aardige van al deze suggesties is dat een aantal kerkenraadsleden zich verantwoordelijk heeft gemaakt voor deze activiteiten zodat het niet enkel bij plannen blijft.
Kortom: het was een zinnige, vruchtbare bijeenkomst en nog vrolijk ook. U hoort er als gemeente beslist meer van.

Evert Jan de Wijer