Uit de kerkenraad

Vacatures Kerkenraad
In de Kerkenraad zijn verschillende vacatures voor ambtsdragers ontstaan.
Het Bestuur van de Kerkenraad roept geïnteresseerde gemeenteleden op zich te melden.
Dit kan bij de predikant Evert Jan de Wijer of bij de voorzitter van de Kerkenraad, Jan Piek.
Er zullen dan een of meerdere gesprekken gevoerd worden.

Even voorstellen
Mijn naam is Connie Hoek. Ik ben op 15 september benoemd als scriba in de Kerkenraad van de Thomaskerk. Misschien was u in de dienst aanwezig en hebben we al kennisgemaakt.
Mijn achtergrond:
Ik heb psychologie en rechten gestudeerd, in Groningen en in Amsterdam. Ik heb vele jaren gewerkt als psychotherapeut in de ambulante geestelijke gezondheidszorg en de laatste 15 jaar van mijn werkend leven als leidinggevende op de afdeling Human Resources, onder andere bij PTT Telecom en PTT Post, bij KNP BT, en bij het hoofdkantoor van de Sociale Verzekeringsbank te Amstelveen.
Ik ben getrouwd met Leendert Koppelaar. Hij heeft criminologie gestudeerd in Amsterdam en in dat vak gewerkt. Wij hebben 2 kinderen en 4 kleinkinderen.
Al enige jaren verdiepen wij ons in geschiedenis en kunstgeschiedenis, en maken cultuurhistorische reizen die ik uitzoek en voorbereid. Daarnaast is barokmuziek bij ons favoriet. Tevens trachten we de kleinkinderen de nodige cultuur bij te brengen.
We bezoeken ook de L.A.T.E.-activiteiten die dit najaar weer plaats vinden in de Thomaskerk.

Onze achtergrond:
wij zijn beide van orthodox hervormd/gereformeerde huize. In onze studententijd hebben wij het geloof terzijde gezet, om het zo maar te zeggen. Dat heeft geruime tijd geduurd.
Toch waren wij zoekende.
Op een gegeven moment kwamen wij in aanraking met de rooms katholieke Obrechtkerk. Ik ben toen secretaris geworden van het parochiebestuur, en Leendert heeft de werkgroep Verontruste Parochianen begeleid. Het rooms katholieke geloof leverde echter toch geen spirituele verdieping op. Wederom waren wij zoekende.
Inmiddels zijn we ons wel thuis gaan voelen in de Thomaskerk, mede door gesprekken met de familie Piek.
Van het een kwam het ander: ik werd gevraagd als scriba. Een functie die ik gaarne aanvaard.
Trouwens, vanuit ons huis is de Thomaskerk slechts een wandeling door het Beatrixpark.
Wij gaan, als Thomaskerk, nog een roerige maar interessante tijd tegemoet.
U kunt mij uiteraard altijd aanschieten als u vragen heeft.