Overweging

De psalmist ziet geheel en al af van het zoeken naar interne motieven. Zoals in het geheel van de oudtestamentische geschriften gaat het hem om het leven hier en nu. Daarna is het te laat. De preoccupatie met rijkdom is slecht nieuws voor de armen. Zij creperen en hen los te kopen, is de rijkaard al snel te duur. Zo luiden de in de Naardense bijbel wat ongelukkig vertaalde verzen 8 en 9 van deze psalm. De klok tikt voor beiden, zowel voor rijk als arm. Uiteindelijk ziet iedereen het graf. Dus kan het maar beter voor die tijd in orde komen. Daar zit iets verstandigs in. Wijsheid, gesouffleerd door iemand als Prediker en de verzamelaar van het boek Spreuken. De tegeltjeswijsheid getransformeerd tot bijbels gebod.

Evert Jan de Wijer