Overweging

De psalm is geschreven door de zonen van Korach. De lessen van hun vader dreigen wat vergeten te worden. Zij verheerlijken wat zij voor ogen zien. Toch vallen middenin de psalm wat woorden die verrassen. De koning wordt verzocht uit te rijden ‘om een woord van trouw, zachtmoedigheid en gerechtigheid’. Helemaal kwijt zijn de zonen het nog niet. De werkelijkheid heeft hen nog niet helemaal betoverd. Iets van Korach is nog altijd aan hen. Onder al dat klatergoud zit toch een messiaans verlangen.

Evert Jan de Wijer