Preekrooster

Kerkdiensten 2018

Aanvang van de Eredienst 10.30 uur, tenzij anders aangegeven.

 

 Januari

7 Ds. E.J. de Wijer 
14 Ds. M. Elbers 
21 Ds. E.J. de Wijer 
28 Ds. E.J. de Wijer 

Februari

4 Dr. W. Klouwen 
11 Ds. E.J. de Wijer 
18 Ds. E.J. de Wijer 
25 Ds. A. van Ligten 

Maart

 4 Ds. E.J. de Wijer 
11 Ds. E.J. de Wijer 
18 Ds. R.J. van Zwieten 
25 Palmpasen Ds. E.J. de Wijer 
29 Witte Donderdag 19.30 uur S&T Ds. E.J. de Wijer 
30 Goede Vrijdag 19.30 uur Ds. E.J. de Wijer 
31 zomertijd Stille Zaterdag 22.00 uur Ds. E.J. de Wijer 

April

 1 Paaszondag Ds. E.J. de Wijer 
8 Dr. C. van den Broeke 

15 Ds. E.J. de Wijer 
22 Ds. E.J. de Wijer 
29 Dr. A. van Nieuwpoort 

Mei

6 Ds. A.A. van Berge 
10 Hemelvaart Ds. E.J. de Wijer 

13 Ds. R.J. van Zwieten 
20 Pinksteren S&T Ds. E.J. de Wijer 
27 Ds. E.J. de Wijer 

 Juni

3 Ds. E.J. de Wijer 
10 Ds. Idelette Otten (Vleuten) 
17 Ds. R.J. van Zwieten 
24 Dr. C. van den Broeke 

Juli

1 Ds. A. van Ligten 
8 Ds. E.J. de Wijer 
15 Ds. E.J. de Wijer 
22 Ds. E.J. de Wijer 
29 Drs. Aviva Boissevain 

 Augustus

5 Thomaskerk gesloten, dienst in de Oranje kerk 10.00 uur: Ds. E.J. de Wijer 
12 Thomaskerk gesloten, dienst in de Oranjekerk 10.00 uur: Ds. H. van Dorssen 
19 Thomaskerk gesloten, dienst in de Willem de Zwijgerkerk 10.00 uur: Ds. N.G. Scholten 
26 Thomaskerk gesloten, dienst in de Willem de Zwijgerkerk 10.00 uur: Ds. J. Heuvelink 

 September

2 Mw. Angeliek Knol
9 Ds. R.J. van Zwieten 
16 (Startzondag?) Ds. E.J. de Wijer 
23 Ds. E.J. de Wijer 
30 Oecumenische dienst

 Oktober

7 Ds. A. van Ligten 
14 Ds. Diederiek van Loo 
21 Ds. E.J. de Wijer 
28 Wintertijd Ds. E.J. de Wijer 

 November

4 Dr. W. Klouwen 
11 Ds. E.J. de Wijer 
18 Ds. R.J. van Zwieten 
25 Laatste zondag Kerkelijk Jaar Ds. E.J. de Wijer 

 December

2 Eerste Advent S&T Ds. E.J. de Wijer 
9 Tweede Advent Ds. R.J. van Zwieten 
16 Derde Advent Ds. E.J. de Wijer 
23 Vierde Advent Ds. Julia van Rijn 
24 Kerstvesper 17.30 uur Ds. E.J. de Wijer 
25 Eerste Kerstdag Ds. E.J. de Wijer 
30 Dr. C. van den Broeke 
31 Oudejaarsvesper 17.30 uur S&T Ds. E.J. de Wijer