Wie zijn wij

 De eigen actualitit in een Bijbels perspectief

In de Thomaskerkgemeente willen wij op verhaal komen. Wij komen in de gemeente samen om te lezen en te luisteren naar nieuwe, vreemde maar veelbelovende woorden van de Bijbelse verhalen die ons een stap verder brengen in de vragen van alledag. Als stadsbewoners leiden wij een druk bestaan. Er is veel dat onze aandacht vraagt en het krioelt van keuzes en mogelijkheden. In dat opzicht verschillen wij in niets van onze stad- en buurtgenoten dan mogelijk op dat ene punt dat wij een vreemd vermoeden koesteren dat in de gemeente het geheim van de menselijkheid van God wordt bewaard en gevierd.

Thomaskerk-intrededienstHierover raken wij niet uitgedacht en uitgezongen en zo fungeert de gemeente als leerschool en oefenplaats. Wij krijgen, soms even, zicht op de menselijkheid die God op zijn beurt ook van ons vraagt. We weten ons van tijd tot tijd getroost, beschermd en gewapend tegenover het duister, de wanhoop, het misverstand en de dood die ons overvalt. Er wordt, in alle voorlopigheid en tijdelijkheid, even rust en stilte geschapen om antwoorden te vinden op moeilijke vragen. Onze eigen actualiteit komt in een Bijbels perspectief te staan.

Vieren, leren, dienen

Binnen de muren van de Thomaskerk bevindt zich een feitelijke gemeenschap die gegrond is op vieren, leren en dienen, waarin wij worden verbonden met anderen. Een gemeente die in haar rust, stilte en lied zowel aandacht, inspiratie en troost biedt als ook in haar eigen denken verandert door het verhaal en de werkelijkheid met elkaar te confronteren. En niet in de laatste plaats in de ontmoeting die zich niet alleen beperkt tot de eredienst en de koffie achteraf maar ook op de vele momenten doordeweeks. Op deze manier, zowel individueel als geworteld in de gemeenschap, oefenen wij ons in menselijkheid.

Een gastvrije gemeente in gesprek met de cultuur

De Bijbelse verhalen zijn niet zonder pretenties en daarom is de Thomaskerkgemeente dat ook niet. Zij heeft zich met huid en haar aan deze Heer verbonden en gelooft dat het goede zin heeft om wat wij van hem horen, in gesprek brengen met de wereld om ons heen. Niet in de laatste plaats omdat elk kunstmatig onderscheid tussen kerkelijk en onkerkelijk, gelovig en ongelovig, vervalt als wij af en toe iets ontdekken van het geheim van de humaniteit waarvan in elk Bijbelverhaal sprake is. Daarom wil de Thomaskerkgemeente een open, oecumenische gemeente zijn die het gesprek zoekt met de moderne cultuur. In dat gesprek ervaart zij de bijdrage van schrijvers, kunstenaars, musici en cineasten als een bondgenootschap in het zoeken naar zin en duiding van het menselijk bestaan.