Architectuur

De Thomaskerk is ontworpen door architect Karel L. Sijmons (1908-1989) en is in 1966 in gebruik genomen. Karel L. Sijmons was vooral in zijn latere jaren bekend als architect van protestantse kerken. De Thomaskerk is aangewezen als Gemeentelijk monument.

kerkzaal20orgel20balkonDe stijl van de Thomaskerk is functionalistisch. Karel L. Sijmons was een van de weinige architecten die in deze stijl kerkgebouwen ontwierp. De vorm van het gebow wordt bepaald door de liturgische functies de Doop, het Woord en de Tafel.
Zo staat het doopvont aan de voet van de kansel om te benadrukken dat de doop on het midden van de gemeente moet plaatsvinden. De verkondiging van het Woord vindt plaats in het hoge gedeelte van de kerk omdat het Woord ruimte nodig heeft. In de lage ruimte staat de Tafel voor de viering van het Avondmaal. De zandstenen vloer doet denken aan de woestijn waar Mozes doorheen trok met zijn volk en het dak golft als de zee.

In de hal bevindt zich een glas in lood raam van de Spaanse kunstenaar Antonio Saura en verbeeldt de kruisiging.

Uniek is dat het kerkgebouw een theaterzaal heeft en de plek is waar religie en cultuur samen komen. Zie: www.thomasopen.nl