Tenach & Evangelie

Leerhuis Amsterdam Tenach & Evangelie

PROGRAMMA LEERHUIS AMSTERDAM T&E november 2019

DE GLANZENDE KIEMCEL (Simon Vestdijk 1898-1971)
Vestdijk staat eerder bekend als romancier dan als dichter. Toch liet hij ook dit gebied een zowel kwalitatief als kwantitatief indrukwekkend oeuvre na, uitkomst van kortere perioden waarin hij geheel door de muze werd bezeten. Uniek is zijn De glanzende kiemcel, een bundeling van acht lezingen ‘over wezen en techniek der poëzie’. Wessel ten Boom is theoloog en kenner en schrijver van poëzie.
Zaterdag 2, 16 en 30 november, 10.30 uur, Thomaskerk

AGAMBEN LEZEN: NAAKTHEDEN
Inleider: Prof. dr. Rinse Reeling Brouwer, auteur van Eeuwig leven. Agamben & de theologie (Amsterdam: Sjibbolet, 2016), samen met Wilken Veen.
Dinsdag 5 en 19 november, 20.00 uur, Thomaskerk

TEKSTEN VOOR TOESCHOUWERS
Iedere maand verdiept deze leeskring zich – onder begeleiding van dramaturg en schrijver Jessica Kuitenbrouwer – in een nieuw toneelstuk, dat die maand ook te zien is in Amsterdam of Amstelveen.
Nanouk Leopold is eigenlijk filmregisseur, maar waagt zich nu, na haar zeer succesvolle enscenering van Uit het leven van marionetten, aan Harold Pinters meest gespeelde stuk: ‘De Thuiskomst’.
Maandag 25 november, 10.30 uur, Thomaskerk

OBRECHTACADEMIE: ETHIEK EN OECUMENE
Het gesprek tussen Rooms-Katholieken en Protestanten gaat door. Dit jaar staat ethiek in het middelpunt.
- Dr. Damiaan Meuwissen. Ethiek in de filosofie. Natuurwet [scholastiek] en andere benaderingen, zoals Kant, Scheler, Levinas en Badiou.
Maandag 25 november, 20.00 uur, Thomaskerk
- Dr. Bart Voorsluis]. Ethiek in de filosofie: Charles Taylor e.a.
Maandag 16 december, 20.00 uur, Thomaskerk

DE SCHOOL VAN MISKOTTE
De bijeenkomsten worden geleid door Wilken Veen (predikant voor het leerhuis) en
Evert-Jan de Wijer (predikant Thomaskerk).
Dinsdag 12 en 26 november, 20.00 uur, Thomaskerk

BEREIKBAARHEID VIA HET OPENBAAR VERVOER:
Thomaskerk: metro Station Zuid; tram 5; bus 15, 62, 65 halte Station Zuid.

 Voor het programma van Leerhuis Amsterdam Tenach & Evangelie zie: http://www.leerhuisamsterdam.nl/