Thomas Leerhuis

Thomas Leerhuis

AvondmaalstafelDe kerkzaal is half duister. Wat onwennig komen de deelnemers binnen. We steken een kaars aan en lezen een gedicht. Meer niet. We komen meteen ter zake. De schrift opent zich, aangaande Samuel. Het gaat zin voor zin. Woord voor woord. Scherpe opmerkingen worden gemaakt. Stoutmoedige observaties. Al na twee regels krijgt de predikant huiswerk mee. Dat moet hij even nazoeken. De leraar weet niet noodzakelijk meer dan de leerling, zo blijkt.

De tekst wordt aan alle kanten beklopt. Regelmatig opent de tekst zich. Als die vreemde woorden uit een ogenschijnlijk ver verleden het bestaan van vandaag raken. Dat gebeurt. Vaker dan een mens op het eerste gezicht zou denken. Het is een verfrissende volgorde: eerst samenkomen rondom wat geschreven staat om vervolgens te ontdekken dat in deze woorden je eigen biografie uitgeschreven wordt.

 

Wie mee wil doen aan dit Thomas Leerhuis, eens in de drie weken, is van harte welkom en neme contact met mij op via .

Evert Jan de Wijer

Op 3 september 2014 starten wij weer met een nieuwe serie, eens in de drie weken van 20.00-22.00 uur in de kerkzaal van de Thomaskerk.