TienerThomas

Op 9 juni 2017 vond de première plaats van de TienerThomasFilm in het ThomasTheater. Ondanks de grote opkomst heeft nog niet iedereen de film kunnen zien. Wij denken erover de film nog eens te vertonen tijdens een ThomasThee. De tieners willen graag een keer de ThomasThee presenteren mogelijk met iets dat zij zelf gebakken hebben. Wij combineren dit dan met een herhaling van hun film. Het wachten is nog op het lesrooster van de scholen.
Mocht u overdag niet in staat zijn de film te komen bekijken en zijn er voldoende belangstellenden dan overweegt de kerkenraad de film ook ’s avonds nog eens te herhalen. Meer hierover in een volgend maandbericht.

En wat zijn onze plannen voor het komend jaar? We willen weer een film maken! En we vinden het ook nog steeds heel erg leuk om vooraf samen te eten in de hal. We zijn dan ook heel blij dat Anneke Ietswaart weer voor ons zal koken. Maar let op: nu op donderdag in plaats van dinsdag! Dit zijn de data: 12 oktober(onder voorbehoud), 2 november, 7 december, 11 januari, 1 februari en 8 maart. Steeds van 16.30 tot 20.00 uur. We hopen in maart/april 2018 weer een film te kunnen presenteren.

Verder zoeken wij aansluiting bij de tienerevenementen die in de stad en in de buurt worden georganiseerd door . We hebben ideeën genoeg! Dit jaar is de begeleiding van TienerThomas weer in handen van Evert Jan de Wijer en Hans van Beusekom. Heleen Struijs volgt namens de kerkenraad de ontwikkelingen op de achtergrond. Zij is aanspreekpunt, legt contacten en zorgt voor de communicatie.