Diaconie

De Diakenen

De diakenen vormen samen de Wijkdiaconie. De blik van de kerk naar de wereld.
Hulp verlenen op allerlei gebied , bij materiële nood, maar ook bij problemen op fysiek of psychisch terrein. Niet alleen voor eigen gemeenteleden, maar evengoed voor mensen buiten de kerk en elders in het land of ver weg overzee. Elke hulpbehoevende die op de weg komt van de diaken dient te worden geholpen.
Toch zijn er ook activiteiten tijdens de kerkdiensten waarbij de diakenen in actie komen:
Collecteren voor het diaconale werk en bij het Heilig Avondmaal brood en wijn uitdelen; hiermede wordt symbolisch de zorg voor de medemens verbeeld.

Collecten
De opbrengst van de diaconale collecten is afwisselend, volgens rooster, bestemd voor projecten van de stedelijke Diaconie van de Protestantse Kerk, soms ook voor een landelijke actie, of voor besteding door de eigen wijkdiaconie.
Soms zijn (kleine) bijdragen voor individuele gemeenteleden of anderen nodig voor tijdelijke ondersteuning, maar ook wordt vaak een instelling of actie ondersteund.

2017/2018 Stichting Bootvluchteling

Stichting Bootvluchteling en de Sociale Kruidenier
Tijdens de gemeentelunch op 16 september hebben wij het eindbedrag van €3.854,06 voor het diaconale doel van afgelopen seizoen, de Stichting Bootvluchteling, bekend gemaakt. Dit geld is opgehaald met de maandelijkse extra collectes en met de giften die specifiek voor dit doel aan de diaconie zijn overgemaakt. Allen hartelijk dank!

Tijdens diezelfde gemeentelunch heeft Jessie Verhave, projectleider bij de Sociale Kruidenier, een toelichting gegeven op het diaconale doel van komend seizoen. De Sociale Kruidenier is een initiatief van de Protestantse Diaconie Amsterdam. Het is een winkel en ontmoetingsplek voor Amsterdammers in armoede. Bij de Sociale Kruidenier kunnen klanten van de Voedselbank Amsterdam non-food en lang houdbare producten kopen tegen een kleine prijs, in aanvulling op hun voedselpakket. Keuzevrijheid staat hierbij centraal: klanten kiezen zelf aan welke producten zij behoefte hebben. Daarnaast is de Sociale Kruidenier een ontmoetingsplek waar mensen terecht kunnen voor een kop koffie, een luisterend oor of laagdrempelig financieel advies. Op gezette tijden zullen wij u meer over de Sociale Kruidenier informeren.

2016/2017 Cybersoek

Geachte gemeente,
Het diaconale jaarproject voor Cybersoek heeft nog meer opgebracht dan dat wij u op de startzondag hebben meegedeeld. De opbrengst van de kerstcollecte bleek niet meegerekend te zijn en bovendien ontvingen wij nog extra giften voor de Stichting Cybersoek. In plaats van € 2.944,42 is de totaalopbrengst € 3.630,44! Heel hartelijk dank namens Stichting Cybersoek die inmiddels het bedrag ontvangen heeft.

Heleen Struijs

Zondag 17 september 2017 hebben wij het diaconaal jaarproject Cybersoek afgesloten met in totaal een bedrag van € 2.944,42! Cybersoek bedankte ons met twee zelfgebakken taarten en onderstaande mail:

Geachte gemeente,
Het vertrouwen en de waardering van de Thomaskerk voor ons werk in Cybersoek heeft heel veel indruk op ons gemaakt! Het was bijzonder en heel fijn om vanuit voor ons best onbekende hoek dit gebaar te mogen ontvangen. Het geld was fijn omdat we daar binnen het project nog extra's van konden doen. Maar het is de blijk van waardering die daaruit spreekt die ons het meest heeft geraakt.
Daarom nogmaals veel dank voor het mogelijk maken hiervan! Wij zouden u graag persoonlijk willen bedanken met een zelfgebakken taart.

Met vriendelijke groet,
Ellen van Eeden, directeur
Martha Swinkels, office manager

De taart is natuurlijk allang op, namelijk tijdens de koffie op de startzondag. Vervolgens presenteerde Kirsten Bruines namens de Stichting Bootvluchteling het nieuwe jaarproject waar u de komende tijd nog veel over zult horen.

Namens de Diaconie,
Heleen Struijs

Diaconie 2019/2020

 Tulip Garden
Zoals u weet, is het jaarproject van de diaconie dit jaar Tulip Garden van de Stichting Derde Wereld Hulp. Tulip Garden is een weeshuis in India dat gerund wordt door een Nederlands echtpaar en een lokale staf. Op 8 december collecteren we weer voor dit project. Een gehandicapt meisje van Tulip Garden, Gowcha, maakt elk jaar Paas- en Kerstkaarten. U kunt deze handgemaakte kaarten kopen na de dienst op 8 december (zolang de voorraad strekt…!).

Tulip Garden
Ons diaconale jaarproject heeft met de kaartverkoop 47 euro opgebracht. Ook ontvingen we, behalve de zelfgemaakte kaart (op het prikbord), ook nog per post een kerstkaart van de Stichting Derde Wereld Hulp waaronder Tulip Garden valt. Daarnaast kwamen er per mail zo’n twintig foto’s binnen van het kerstfeest in Tulip Garden: ook daar herders en schapen, engelen en wijzen uit het Oosten. Bij de volgende collecte, op zondag 12 januari, kunt u foto’s zien op de bijlage bij de orde van dienst.

Adventsmaaltijd
De diaconie heeft jarenlang de Adventsmaaltijd georganiseerd met als diaconaal doel een collecte voor het Zeemanshuis en cadeaus voor de zeevarenden. Totdat het moment steeds scherper in beeld komt dat het tijd wordt om de bakens eens te verzetten. Tijd voor iets anders, een andere aankleding, een andere invulling.
We zijn druk bezig met nieuwe plannen en vertellen in het volgende maandbericht wat er is besloten.

Natuurlijk laten wij het Zeemanshuis niet in de steek. Wij hebben vroegtijdig onze plannen besproken met betrokkenen van het Zeemanshuis en de kerkenraad, die hiermee instemde. Wij hebben als diaconie voor de komende jaren onze financiële steun toegezegd zodat het Zeemanshuis voor een warm onthaal van de zeevarenden kan blijven zorgen namens de Thomaskerkgemeente.

Vrijwilligers gevraagd
De diaconie wil graag een diaconaal team vormen van vrijwilligers die wel af en toe iets willen doen, maar niet meteen in de kerkenraad zitting willen nemen. Dat betekent wel een overlegmoment voor als zich een activiteit aandient om op die manier snel en efficiënt taken te kunnen verdelen. Eerste overleg diaconaal team: 6 november 14.00 uur in de Thomas
Wilt u meehelpen? Van harte welkom! Aanmelden kan via
De diaconie houdt u via het Maandbericht op de hoogte.

Adventsontmoeting Thomas: Kinderkoor Nieuw Vocaal Amsterdam zingt Christmas Carols
Zaterdag 14 december zingt een speciaal voor de Thomas samengesteld kinderkoor van NVA Christmas Carols in de kerkzaal. Natuurlijk krijgt u zelf ook de kans om mee te zingen. Wij ontvangen u graag vanaf 15.30 uur in de hal waarna we ons rond 16.00 uur naar de kerkzaal begeven. Na het concert bent u weer van harte welkom in de hal voor een hartverwarmend drankje.

 Terugblik Adventsconcert
Het goot van de regen en er waaide een stormachtige wind, zaterdagmiddag 14 december 2019. Toch trotseerden zo’n honderd bezoekers weer en wind om bij het Adventsconcert aanwezig te zijn. Het Ouverturekoor van Nieuw Vocaal Amsterdam onder leiding van Joost van Velzen en met begeleiding van Harmen Trimp zong Christmas Carols; het was een prachtige voorbereiding op de naderende Kerst.
Het Zeemanshuis heeft in november een gift van de Thomaskerk ontvangen zodat ook dit jaar de zeevarenden op kerstavond een warm welkom wachtte in het Zeemanshuis. We blijven de contacten onderhouden. 

U kunt de dianonie ondersteunen: rekeningnummer NL39 INGB 0004 9570 85 t.n.v. Wijkraad Diakenen Thomaskerk Amsterdam.