Diaconie

De Diakenen

De diakenen vormen samen de Wijkdiaconie. De blik van de kerk naar de wereld.
Hulp verlenen op allerlei gebied , bij materiële nood, maar ook bij problemen op fysiek of psychisch terrein. Niet alleen voor eigen gemeenteleden, maar evengoed voor mensen buiten de kerk en elders in het land of ver weg overzee. Elke hulpbehoevende die op de weg komt van de diaken dient te worden geholpen.
Toch zijn er ook activiteiten tijdens de kerkdiensten waarbij de diakenen in actie komen:
Collecteren voor het diaconale werk en bij het Heilig Avondmaal brood en wijn uitdelen; hiermede wordt symbolisch de zorg voor de medemens verbeeld.

Collecten
De opbrengst van de diaconale collecten is afwisselend, volgens rooster, bestemd voor projecten van de stedelijke Diaconie van de Protestantse Kerk, soms ook voor een landelijke actie, of voor besteding door de eigen wijkdiaconie.
Soms zijn (kleine) bijdragen voor individuele gemeenteleden of anderen nodig voor tijdelijke ondersteuning, maar ook wordt vaak een instelling of actie ondersteund.

2017/2018 Stichting Bootvluchteling

Stichting Bootvluchteling en de Sociale Kruidenier
Tijdens de gemeentelunch op 16 september hebben wij het eindbedrag van €3.854,06 voor het diaconale doel van afgelopen seizoen, de Stichting Bootvluchteling, bekend gemaakt. Dit geld is opgehaald met de maandelijkse extra collectes en met de giften die specifiek voor dit doel aan de diaconie zijn overgemaakt. Allen hartelijk dank!

Tijdens diezelfde gemeentelunch heeft Jessie Verhave, projectleider bij de Sociale Kruidenier, een toelichting gegeven op het diaconale doel van komend seizoen. De Sociale Kruidenier is een initiatief van de Protestantse Diaconie Amsterdam. Het is een winkel en ontmoetingsplek voor Amsterdammers in armoede. Bij de Sociale Kruidenier kunnen klanten van de Voedselbank Amsterdam non-food en lang houdbare producten kopen tegen een kleine prijs, in aanvulling op hun voedselpakket. Keuzevrijheid staat hierbij centraal: klanten kiezen zelf aan welke producten zij behoefte hebben. Daarnaast is de Sociale Kruidenier een ontmoetingsplek waar mensen terecht kunnen voor een kop koffie, een luisterend oor of laagdrempelig financieel advies. Op gezette tijden zullen wij u meer over de Sociale Kruidenier informeren.

2016/2017 Cybersoek

Geachte gemeente,
Het diaconale jaarproject voor Cybersoek heeft nog meer opgebracht dan dat wij u op de startzondag hebben meegedeeld. De opbrengst van de kerstcollecte bleek niet meegerekend te zijn en bovendien ontvingen wij nog extra giften voor de Stichting Cybersoek. In plaats van € 2.944,42 is de totaalopbrengst € 3.630,44! Heel hartelijk dank namens Stichting Cybersoek die inmiddels het bedrag ontvangen heeft.

Heleen Struijs

Zondag 17 september 2017 hebben wij het diaconaal jaarproject Cybersoek afgesloten met in totaal een bedrag van € 2.944,42! Cybersoek bedankte ons met twee zelfgebakken taarten en onderstaande mail:

Geachte gemeente,
Het vertrouwen en de waardering van de Thomaskerk voor ons werk in Cybersoek heeft heel veel indruk op ons gemaakt! Het was bijzonder en heel fijn om vanuit voor ons best onbekende hoek dit gebaar te mogen ontvangen. Het geld was fijn omdat we daar binnen het project nog extra's van konden doen. Maar het is de blijk van waardering die daaruit spreekt die ons het meest heeft geraakt.
Daarom nogmaals veel dank voor het mogelijk maken hiervan! Wij zouden u graag persoonlijk willen bedanken met een zelfgebakken taart.

Met vriendelijke groet,
Ellen van Eeden, directeur
Martha Swinkels, office manager

De taart is natuurlijk allang op, namelijk tijdens de koffie op de startzondag. Vervolgens presenteerde Kirsten Bruines namens de Stichting Bootvluchteling het nieuwe jaarproject waar u de komende tijd nog veel over zult horen.

Namens de Diaconie,
Heleen Struijs

U kunt de dianonie ondersteunen: rekeningnummer NL39 INGB 0004 9570 85 t.n.v. Wijkraad Diakenen Thomaskerk Amsterdam.