Kerkrentmeesters

De Thomaskerk is een open, oecumenisch gezinde gemeente, die een plek wil zijn om op zondag en in de week ‘op adem te komen’.

Dat eredienst, pastoraat en vele andere activiteiten niet zonder financiële steun kunnen, moge duidelijk zijn.

De jaarlijkse “Kerkbalans” van de Protestantse Kerk Amsterdam (“PKA”) is een belangrijke bron van inkomsten, maar niet voldoende. 

U kunt op verschillende manieren de Thomaskerk financieel steunen.
- Een eenmalige gift of periodieke bijdrage.Bij vermelding van het rsin nummer van de PKA (818517669) krijgt u extra fiscaal voordeel in verband met de ANBI status van de PKA.
Indien u gebruik wilt maken van de fiscale voordelen bij grotere giften is het raadzaam dit in een notariële akte vast te leggen. De kerkrentmeesters Thomaskerk of PKA kunnen hierbij behulpzaam zijn.
-  Legateren en nalaten. Door een legaat in uw testament op te nemen of de kerk tot uw (mede) erfgenaam te benoemen.

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende doelen:


Rekeningnr. Thomaskerkgemeente: NL28 INGB 0000 5372 84, t.n.v. Thomaskerk

Rekeningnr. Wijkdiaconie: NL39 INGB 0004 9570 85, t.n.v. Wijkraad van Diakenen Thomaskerk

Rekeningnr. Stichting “Vrienden van de Thomaskerk”: NL37 RABO 0119 0842 52